148638
148638
innrapportering
2015-02-20T10:36:00.000Z
no

Pågår

Ledige stillinger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Virksomheten skal svare på bare ett spørsmål – hvor mange ledige stillinger dere hadde på et gitt tidspunkt. All rapportering skal skje på virksomhets-/bedriftsnivå, ikke på foretaksnivå. Oppgi både heltids- og deltidsstillinger. En deltidsstilling skal telle som en stilling. Ta med både nyopprettede stillinger og stillinger som er utlyst for å ersatte en person som skal ut i permisjon eller slutte.

Ta med:

  • Stillinger som er annonsert i aviser, på Internett, på oppslagstavler o.l.
  • Stillinger som er formidlet via bekjente eller uformelle nettverk
  • Stillinger som er registrert hos NAV eller rekrutteringsfirmaer
  • Ledige internships og/eller praktikantstillinger
  • Stillinger hvor søknadsfristen er utløpt, men hvor stillingene ikke er besatt ennå

Ikke ta med:

  • Stillinger som kun er utlyst internt i selskapet eller organisajonen
  • Stillinger som kun skal dekkes av et vikarbyrå.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen