117172
117172
innrapportering
2013-06-04T13:02:00.000Z
no

Pågår

Kollektivtransport

Innhold

Sete- og plasskilometer

Sete-/plasskm er prinsipielt ganske likt med passasjerkm. Her er det viktig å passe på at det ikke er utkjørt distanse som er grunnlaget, men bare kjøring i rute (rutekm). Om et transportmiddel registrert for 50 sitteplasser og 10 ståplasser kjører en tur på 100 km, blir det (50 seter x 100 km) 5 000 setekm og (60 plasser x 100 km) 6 000 plasskm.

Samlet reiselengde (passasjerkilometer)

Samlet reiselengde regnes i passasjerkm. Om tre passasjer er på tur sammen og reiser 20 km, har de skapt 3 (passasjer) x 20 (km) = 60 passasjerkm. SSB er klar over at en sjelden har godt og fullstendig datagrunnlag for denne variabelen. En må derfor estimere etter beste evne, og en metode som har vist seg å være brukbar, er å ta utgangspunkt i ruteplanen. For hver rute/linje ser en på hvor hovedtyngden av passasjerene reiser, og ganger deretter opp med antall påstigninger. Til slutt summeres passasjerkilometertallene til et totaltall for alle rutene.

 

 

Kontakt