122005
122005
innrapportering
2013-06-10T12:32:00.000Z
no

Ikke aktiv

Spesialisthelsetjeneste innrapportering - helseforetak og private institusjoner

Måleperiodeårlig

Innhold

Veiledning for skjema 38o - bokmål / nynorsk

Veiledning for skjema 38p - bokmål

Veiledning for skjema 39 - bokmål / nynorsk

Veiledning for skjema 40 - bokmål  / nynorsk

Veiledning for skjema 41 - bokmål / nynorsk

Veiledning for skjema 44 - bokmål  

Veiledning for skjema 45 - bokmål

Veiledning for skjema 46 - bokmål / nynorsk

Veiledning for skjema 47 - bokmål / nynorsk

Veiledning for skjema 48 - bokmål / nynorsk

Kontakt

Resultater fra rapporteringen