121917
121917
innrapportering
2019-09-26T11:06:00.000Z
no

Ikke aktiv

Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT)

Måleperiodekvartalsvis/ årlig

Regneaksmaler fom. 2016 finnes nå bare under fanen "Veiledninger". Rapporteringsfristen for kvartalsrapporteringen for FORT er som tidligere 30 dager etter kvartalets utløp og IKKE 20 dager som det står i varslet/RA-nr. i Altinn. For år er innrapporteringsfristen 15. april.

Innhold

Veiledninger, kodelister og rapporter (regneark) mv. i forbindelse med FORT

Utfylling av rapporter og skjemaer skal følge de veiledninger som er utarbeidet for oppgavene. Det er også utarbeidet kodelister til hver rapport, regneark til utfylling og innsending, samt er det utarbeidet linker mellom rapportene og oppstillingsplanen i årsregnskapsforskriften. Myndighetene utarbeider også Oversikt over klassifikasjonsvariable som blant annet inneholder en oversikt over rapporter, sektor- og næringsfordeling, bransjespesifikasjon, geografiske koder samt liste over finansielle- og offentlige foretak, låne- og garantiformidlere mv.

På denne siden blir alle dokumenter i forbindelse med FORT lagt ut.

Kodelister og veiledninger

Oppdatert

Rapporter

Kodelister

Veiledninger

Kvartalsrapporter - livsforsikring

03.09.2019XLS  

Kvartalsrapporter - skadeforsikring

19.09.2019XLS  

Årsrapportering - skadeforsikring

21.01.2019XLS  

Årsrapportering - livsforsikring

21.01.2019XLS  

Månedsrapportering av utlån for 3 livsforsikringsselskaper 1)

10.02.2019XLS  

Linker - livsforsikring

03.09.2019XLS  

Linker- skadeforsikring

03.09.2019XLS  

Rapporter/kodelister (gjelder år 2018 og kvartal . f.o.m. 3 kvartal 2019)

03.09.2019 PDF 

Generell veiledning

21.01.2019  PDF

Veiledning til regnearksmalen

16.03.2011  PDF

Statistiske kjennetegn (gjelder f.o.m. 2017).

02.01.2018  PDF

Sektorlister og utenlandske foretak på Oslø Børs

26.02.2019  XLS

 

    

Obligasjoner utstedt i Norge (per 31. desember 2014).

 04.10.2016  XLS

 1) Gjelder fom. oktober 2018 for Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Storebrand Livsforsikring, DnB Livsforsikring.

Rapporter (regneark) i forbindelse med FORT

På denne siden finnes alle gyldige regneark i forbindelse med FORT. Av praktiske årsaker er ikke alle mulige kombinasjoner av poster tatt inn i regnearkene, men de mest aktuelle er tatt inn. Rapportøren har selv mulighet til å legge til nye linjer med gyldig kodekombinasjon, eventuelt slette (skjule) linjer som det ikke er bruk for. Den utarbeidede strukturen på kolonnene i det enkelte regneark må følges. Postene må komme i stigende rekkefølge, og det er ikke tillatt med formler i beløpsfeltet. Kolonnene til høyre for beløpsfeltet står til fri disposisjon for rapportøren.

Linker

Livsforsikring

Lenke til års- og kvartalsrapporteringen LIV   (gjelder f.o.m. årsrapporteringen 2018 og 1. kvartal 2019 for kvartalsrapporteringen). Oppdatert 21. januar 2019.

Skadeforsikring

Lenke til års- og kvartalsrapporteringen SKADE (gjelder f.o.m. årsrapporteringen 2018 og 1. kvartal 2019 for kvartalsrapporteringen). Oppdatert 21. januar 2019.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder