144818
144818
innrapportering
2014-06-19T09:00:00.000Z
no

Pågår

Energivarer brukt som råstoff

Måleperiodeårlig

Innhold

Råstoff: Med råstoff menes energivarer som ikke brukes til energiformål. Dette kan være for eksempel LPG brukt som vareinnsats i fremstilling av kjemiske råvarer, eller kull og koks brukt som vareinnsats (ikke brensel) i fremstilling av mineralprodukter eller jern og stål.

Reduksjonsmiddel: Reduksjonsmiddel er et stoff som kan avgi elektroner til et annet stoff. Reduksjonsmiddelet blir derved oksidert og det andre stoffet blir redusert. CO (karbonmonoksid) kan for eksempel redusere metalloksider til rent metall, samtidig som det blir produsert CO 2 (karbondioksid).

CO-gass: (karbonmonoksid/jernverksgass) er et biprodukt ved produksjon av metaller som jern og ferrolegeringer. Det dannes ved ufullstendig forbrenning av karbonholdige energikilder (kull, koks, trekull osv). Hvis virksomheten hadde produksjon som gjorde at det ble "produsert" CO-gass som igjen ble benyttet til energiformål skal dette fylles inn i skjema. Hvis virksomheten har kjøpt CO-gass skal dette også fylles inn i skjema.

I skjemaet ber vi om at kull og koks osv. brukt som henholdsvis reduksjonsmiddel og annen type råstoff, spesifiseres hver for seg. Hvis det er problematisk å skille på dette, ber vi om at det gjøres et anslag. Hvis det ikke lar seg skille på, oppgi da totalmengden og skriv en kommentar om dette i kommentarfeltet på siste side i skjemaet.

Tall for kull, koks og petrolkoks skal oppgis med basis i tørrvekt.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Mer på ssb.no