117689
117689
innrapportering
2013-06-05T13:12:00.000Z
no

Pågår

Investeringer i utlandet

Måleperiodeårlig

Innhold

Opplysningene skal rapporteres elektronisk i et Excel skjema som er bygget opp av flere arkfaner:

  • I første arkfane (Startside) finnes informasjon om rapporteringen og henvisning til videre veiledning for rapporteringen
  • I andre arkfane (Rapporteringsinstruks) er det relevante definisjoner for rapporteringen og en hjelpefigur som viser hvilke selskap det skal rapporteres for og hva slags informasjon som trengs fra det enkelte selskapet
  • I tredje arkfane (Eksempelskjema) finnes et eksempel på riktig utfylt skjema for en av situasjonene beskrevet i hjelpefiguren fra forrige arkfane
  • I fjerde arkfane (Land- og valutakoder) finnes kodelistene for land- og valutakoder
  • I femte arkfane (Næringskoder) finnes kodelisten for næringskoder
  • I sjette arkfane (Norsk investor 1) mv. finnes selve skjema som skal fylles ut

Det kan rapporteres for flere norske investorer i samme skjema. I så fall skal det fylles ut en arkfane for hver norsk investor (Norsk Investor 1, Norsk Investor 2 osv.). De utenlandske foretakene som norsk investor har eierandeler i, fylles ut linje for linje nedover i arket.

Noen av opplysningene skal kun gis for datterselskaper (se Rettledning).

Se de vedlagte dokumentene i margen til høyre for mer informasjon.

 

 

Kontakt

Lover og regler