117168
117168
innrapportering
2013-06-04T12:57:00.000Z
no

Pågår

Pris på nye flerboliger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. Ordinære purringer med varsel/vedtak om tvangsmulkt sendes ut og saken blir oversendt Statens innkrevingssentral for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

Skal kostnadene for garasje inkluderes i salgsprisen?

Dersom kostnadene for garasje inkluderes i salgsprisen, skal det markeres med et 1-tall i garasjefeltet. Dersom kostnadene for garasje ikke er inkludert, skal det markeres med en 0 i garasje-feltet. Dette gjelder også carport.

Hvilken etasje skal vi oppgi dersom boligen er på flere etasjer?

Dersom det er en blokkleilighet som fordeler seg på flere etasjer ønsker vi at dere skriver begge etasjene, f.eks. «1,2» i etasjefeltet. For rekkehus og tomannsboliger er det ikke nødvendig å oppgi etasje.

Hvilket gårds- og bruksnummer skal vi oppgi når boligen ennå ikke har fått tildelt dette?

La feltene for gårds- og bruksnummer stå tomme. I disse tilfellene er det ekstra viktig å oppgi prosjektnavnet.

Hvilket organisasjonsnummer skal vi oppgi?

Dere skal oppgi det organisasjonsnummeret SSB har brukt i henvendelsen. Selv om boligprosjektet har vært oppført og eid av organisasjoner med andre organisasjonsnummer, ønsker vi i denne sammenhengen å identifisere oppgavegiveren.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen