242454
242454
innrapportering
2015-11-18T14:59:00.000Z
no

Ikke aktiv

Avfall i industri, kraft-, drikkevann- og renovasjonsvirksomhet

Måleperiodehvert 5. år

Innhold

Skal det rapporteres farlig avfall?

• Tall for farlig avfall skal ikke rapporteres på skjemaet fordi det kan hentes fra deklarasjonssystemet. Alt farlig avfall blir ført opp egne deklarasjonsskjemaer ved levering.

Hva slags avfall skal rapporteres?

• Bare tall for vanlig avfall og radioaktivt avfall skal rapporteres

Hvem i virksomheten skal rapportere inn?

Vi anbefaler å gi oppgaven til den som kjenner best til renovasjon og avfallshåndtering i virksomheten, f.eks:

• HMS-ansvarlig

• Teknisk personale

• Vaktmester

• Renovasjonsansvarlig

 

Hva hvis vi ikke har veid avfallet?

• Avfallet skal oppgis i tonn, omregningsfaktorer legges ut på rapporteringssiden

• Hvis avfallet ikke er veid, er det OK med eget anslag for mengdene

 

Skal det rapporteres avfallsmengder for hele foretaket eller bare for enkelte avdelinger?

• Fordi bare ca 10% av virksomhetene i næringen er trukket ut, er det tilfeldig om en eller flere av virksomhetene i foretaket skal rapportere

• Virksomhet = avdeling i mange foretak

• Bare hovedkontoret kan være trukket ut

• Hvis flere virksomheter tilhørende samme bedrift i samme næring (5-siffer) er trukket ut, kan det rapporteres   samlet, men det må markeres i kommentarfeltene på skjemaene for de virksomhetene det gjelder. Skjemaene for alle virksomhetene må sendes inn, selv om det ikke føres avfallsmengder på alle.

 

Kontakt