250145
250145
innrapportering
2015-12-16T13:54:00.000Z
no

Pågår

Ambulansetjenesten

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med innrapporteringen er å utarbeide offisiell statistikk om kapasitet og aktiviteter for ambulansetjenester. Ambulansetjenesten inngår i den helhetlige statistikken for spesialisthelsetjenesten.

Hva skal rapporteres?

Ambulansetjenesten gir tjenester til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og til pasienter som trenger transport på båre til nødvendig undersøkelse/behandling ved helseinstitusjon eller hos lege. Statistisk sentralbyrå samler årlig inn grunnlagsdata om antall ambulansebiler og -båter, beredskapstimer for ambulanse, antall ambulanseoppdrag, kilometer kjørt og timer på oppdrag.

Hvem skal rapportere?

Helseforetak som tilbyr ambulansetjenester i deres opptaksområde skal rapportere via Altinn i skjema RA-0595.

Rapporteringsfrist: 20. februar 2018

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen