337760
337760
friartikkel
2018-01-19T08:00:00.000Z
no

Oversiktstabeller videreført fra Statistisk årbok

Publisert:

De videreførte årboktabellene blir, med noen få unntak, ikke oppdatert lenger, og vi viser nå til de forskjellige statistikkene på det aktuelle emneområdet. Ta kontakt med Ingrid.Modig@ssb.no hvis du har spørsmål om disse tabellene.

Du finner de aktuelle emneområdene her:

Arbeid og lønn

Bank og finansmarked

Befolkning 

Bygg, bolig og eiendom

Energi og industri

  Tabellen Kulldriften. Svalbard (SÅ 379) ligger nå som tabell 3 på: Næringer på Svalbard

 

Helse

  Tabellen Egenrapportert høyde og vekt for sesjonspliktige (SÅ 108) ligger nå som tabell 1 på: Helseforhold

 

Inntekt og forbruk

Jord, skog, jakt og fiskeri

Kultur og fritid

Natur og miljø

Offentlig sektor

Priser og prisindekser

Teknologi og innovasjon

  Tabellen Totale FoU-utgifter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) i OECD-landene (SÅ 186) ligger nå som tabell 5 på:   Forskning og utvikling i næringslivet

 

Transport og reiseliv

Utdanning

Utenriksøkonomi

Valg

Virksomheter, foretak og regnskap

Kontakt