52645
52645
friartikkel
2012-01-19T12:38:00.000Z
no

Lage tabell i Statistikkbanken

Hvordan velge variabler og verdier i Statistikkbanken?

Publisert:

"Min tabell" er den første siden du kommer til når du velger å åpne en tabell i Statistikkbanken. Her velger du variabler og verdier.

Statistikkvariabler og klassifikasjonsvariabler

Statistikkvariabler

Øverst i vinduet finner du de tilgjengelige statistikkvariablene . Alle tabeller i Statistikkbanken har minst én statistikkvariabel. Denne er forhåndsvalgt. Er det flere, vises disse i listeboksen. Klikk for å markere én eller flere verdier.

Klassifikasjonsvariabler

Under boksen med statistikkvariablene finner du én eller flere bokser som hver representerer en klassifikasjonsvariabel . De tilgjengelige verdiene listes opp i boksene. Ønsker du for eksempel tallet på en spesifikk kommune, markerer du denne i listeboksen under variabelnavnet "Region".

Statistikkbanken: Min tabell

Hvordan velge flere verdier?

Du kan markere flere statistikkverdier fra en variabel. Dette kan gjøres på ulike måter:

Flere enkeltverdier

Hold Ctrl-tasten inne samtidig som du klikker på verdiene du ønsker.

Flere sammenhengende linjer

- Klikk først på én verdi, og deretter en annen verdi samtidig som du holder Shift-tasten inne.

- Eller – klikk på en verdi og hold venstre museknapp inne mens du trekker musepekeren opp/ned.

Fjerne valgte

Dersom du har valgt flere verdier, og du ønsker å fjerne en av de valgte, kan du holde Ctrl-tasten inne samtidig som du klikker på de(n) du vil fjerne.

Marker/fjern alle verdier

Klikk på ”v”-ikonet under listeboksen for å markere alle verdier i boksen.

Klikk på ”–”-ikonet for å fjerne alle markeringene i listeboksen.

Hvordan endre størrelse på listebokser?

Hold pekeren over de to røde trekantene mellom to listebokser. Markøren blir nå en dobbelt pil. Klikk og dra til venstre/høyre for å endre bredden på listeboksene.

Hvordan hente ut totaltall for en variabel?

Noen variabler er slik at dersom du ikke velger noen verdier, får du et totaltall, det vil si at tallet ikke er brutt ned. Dersom du har valgt en eller flere verdier og vil fjerne disse for å få totaltall, kan du holde Ctrl-tasten inne samtidig som du klikker på verdien(e) du ønsker å fjerne.

Dersom variabelen er av en slik type at du må markere minst én verdi, gir systemet deg beskjed om dette.

Du må alltid markere minst én verdi fra tidsvariabelen.

Hvordan endre grupperinger av variabler?

Noen variabler er av en slik type at det er hensiktsmessig å ha grupperinger av verdier, for eksempel variabelen "Region". Verdiene her kan grupperes som "Kommuner", "Fylker", "Hele landet" eller andre. Slike variabler har alltid en nedtrekksmeny ovenfor listeboksen, som du kan se på bildet nedenfor.

Statistikkbanken: Variabler, gruppering

Endrer du denne fra for eksempel "Kommuner" til "Fylker", byttes innholdet i listeboksen ut med verdier for fylkene. Du kan ikke velge kommune og fylke i samme operasjon.

Totaltall ved grupperte variabler

Ofte må du markere minst én verdi ved slike typer variabler. Dette gjelder for eksempel variabelen "Region" i noen tilfeller. Dersom du her ønsker tallet for hele landet, må du gjøre følgende: Velg først ”Hele landet” fra nedtrekksmenyen. Verdiene i listeboksen endres. Marker ”0… Hele landet” i denne listeboksen.

Hvordan få mer informasjon om definisjoner og standarder?

Noen ganger vil du se at variabeloverskrifter er klikkbare. Dette er lenker til variabeldefinisjoner (Vardok) eller klassifikasjonsstandarder (Klass). Variabelen ”Region” inneholder for eksempel SSBs standardinndeling for kommuner og fylker, samt måter å organisere kommuner på etter for eksempel sentralitet og økonomiske klasser gjennom såkalte korrespondansetabeller.

Hvordan bruke ”Velg via søk”?

Denne måten å velge verdier på er praktisk ved lange og innholdsrike lister.

Statistikkbanken: Variabler, Velg via søk

De ulike feltene du finner på siden:

”Søk i variabelen”
Her velger du variabelen du vil søke i ved hjelp av nedtrekksmenyen, for eksempel "Region".

”etter kode/tekst som inneholder”
I søkefeltet skriver du det du vil søke etter, for eksempel ”Oslo”. Klikk deretter ”Søk”.

”Resultat av søket”
Her kan du markere verdien(e) du vil ha med. Klikk så ”Velg”. De valgte verdiene vil da flyttes ned til vinduet ”Valgte”.

”Valgte”
Her vises verdiene som kommer til å inkluderes i tabellen. Har du gjort en feil, marker den du ønsker å fjerne i ”Valgte”, og klikk ”Fjern valg”.

”Min tabell”
Klikk til slutt på fanen ”Min tabell” øverst til venstre i valgbildet. Verdien(e) du valgte, vil nå være markert.

Hvordan bruke ”Velg via grupper”?

Denne funksjonen bruker du for variabler som har grupperinger. Du kan enten velge enkeltverdier for gruppens innhold eller summer av enkeltverdier.

Statistikkbanken: Variabler, Velg via grupper

Velg først variabel i nedtrekksmenyen, for eksempel ”region”.

Velg så gruppering i nedtrekksmenyen som nå dukker opp, for eksempel ”Tettsteder gruppert etter kommune”, som vist på bildet over.

Dersom du ønsker summen av en gruppe, for eksempel ”G0106 … Fredrikstad”, hak av ”Vis som summer av enkeltverdier”, marker gruppen(e) du ønsker, og klikk deretter ”Velg som summer”.

Dersom du ønsker alle eller noen av verdiene i denne gruppen som enkeltverdier – i dette tilfellet tettstedene – hak av ”Vis som enkeltverdier” og marker gruppen(e) du ønsker. Klikk deretter ”Velg som enkeltverdier”. Du kan fjerne enkeltverdier ved å makere dem og klikke ”Fjern valg”.

Gå til slutt tilbake til fanen ”Min tabell”.

Hvor stor blir tabellen?

Nederst på siden "Min tabell" kan du se hvor mange celler tabellen din vil bestå av, som du kan se av bildet under. Dette tallet endres i tråd med hvilke markeringer som gjøres.

Ved siden av navnet på variabelen, for eksempel "Region", står det hvor mange av disse verdiene som er markert i forhold til antallet verdier som finnes, for eksempel "5 av 819".

Statistikkbanken: Variabler, antall celler

Vis tabell

Når du har markert alle verdiene du ønsker, klikker du ”Vis tabell”-ikonet nederst til høyre.

Du kan alltid trykke ”Tilbake” i nettleseren for å gå tilbake til skjermbildet "Min tabell" hvis du ønsker å endre verdiene.

 

 

Kontakt