52630
52630
friartikkel
2012-01-19T09:36:00.000Z
no

Om Statistikkbanken

Generelle vilkår for bruk av Statistikkbanken

Publisert:

Statistikkbanken er en database der brukeren selv kan sette sammen tabeller, og lage figurer og kart. Banken inneholder tall i tabeller som er en del av og knyttet til statistikkpubliseringene, og gir muligheter for å lage mer detaljerte tabeller enn de som publiseres som ferdige tabeller i publiseringene. Tabellene har i hovedsak SSB som kilde, men i enkelte tilfeller er kilden andre statistikkprodusenter i Norge som har gitt sitt samtykke til at tallene legges inn.

Gjenbruk av materialet

Innhold og layout på disse nettsidene er opphavsrettslig beskyttet.

Statistisk sentralbyrå gir tillatelse til at materiale på dette nettstedet fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Ved gjenbruk på Internett anbefaler vi lenke direkte til vår webtjeneste framfor å legge ut kopi av materialet.

Statistisk sentralbyrå står ikke ansvarlig ved feil bruk av statistikken.

Tilgjengelighet

Statistisk sentralbyrå tilstreber god tilgjengelighet, men står ikke ansvarlig ved driftsstopp eller andre forstyrrelser i driften av Statistikkbanken.

Programvare

Programvaren PC-Axis (fra Statistiska centralbyrån, Sverige) er opphavsrettslig beskyttet, og brukeren kan ikke endre, leie ut eller på annen måte rettslig disponere programvaren.

Kontakt