Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger2015

Innhold

Arkiv for Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. desember 2016 2015 Svakere inntektsvekst blant norske husholdninger
16. desember 2015 2014 Eldre har bedre inntektsvekst enn unge
17. desember 2014 2013 Noe større inntekts- og formuesforskjeller
18. desember 2013 2012 15 000 kroner meir i inntekt
18. desember 2012 2011 Sterk inntektsauke for pensjonisthushalda
8. mars 2012 2010 Framleis god inntektsvekst for hushalda
11. mars 2011 2009 Nedgang i hushalda sine inntekter
11. mars 2010 2008 God inntektsauke for dei fleste
5. mars 2009 2007 Best inntektsutvikling for dei veletablerte
7. mars 2008 2006 Nær eit av ti hushald har millioninntekt
15. mai 2007 2005 Større inntektsforskjellar
19. mai 2006 2004 Sterk inntektsvekst for dei eldre
20. mai 2005 2003 Svak vekst i inntekta til unge aleinebuande
13. mai 2004 2002 Auke i gjelda til småbarnshushalda
14. mai 2003 2001 Fall i aksjeinntekter gav svak inntektsutvikling

For tidligere publiseringer se også: Husholdningenes inntekter, ulike grupper, Inntektsstatistikk, personer og familier, Husholdningenes inntekter, geografisk fordeling, Husholdningenes inntekter, inntektsfordeling og Hushalda sine inntekter og formue.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB