14600_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/hotell/maaned
14600
Flere hotellovernattinger i mars
statistikk
2004-05-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hotell, HotellstatistikkReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hotellstatistikkmars 2004

Innhold

Publisert:

Flere hotellovernattinger i mars

Antall overnattinger ved norske hoteller økte med 5 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor - fra 1,35 millioner til 1,42 millioner overnattinger. Antall norske overnattinger økte med 7 prosent, mens antall utenlandske overnattinger gikk opp med 2 prosent.

Det største utenlandsmarkedet i mars i år, Danmark, gikk ned med 13 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det nest største, Sverige, økte derimot med 15 prosent. Tyskland som er det tredje største utenlandsmarkedet, var om lag uendret, mens antall overnattinger fra Storbritannia økte med 25 prosent.

Lavere priser og høyere losjiomsetning

I mars var gjennomsnittlig oppnådd pris per rom 722 kroner, mot 725 kroner i mars i fjor. Hotellenes losjiomsetning økte fra 628 millioner kroner i mars i fjor til 685 millioner kroner i mars i år. Dette er en økning på 9 prosent.

Høyere utnytting av kapasiteten

Kapasitetsutnyttingen av senger var 37,4 prosent i mars i år, en økning på 1,8 prosentenheter sammenlignet med mars i fjor. Kapasitetsutnyttingen av rom økte i samme periode fra 48,4 i mars 2003 til 52,6 prosent i mars i år.

Økning i 1. kvartal

I 1. kvartal 2004 har det vært 3,7 millioner overnattinger, en økning på 5 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Tabeller: