420185_tabell_not-searchable
/helse/statistikker/funkhem/aar
420185_tabell
statistikk
2020-07-21T08:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
true

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse2019

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Brukere av tekniske hjelpemidlerfullscreen-iconBrukere av tekniske hjelpemidlerexcel-iconBrukere av tekniske hjelpemidlercsv-iconBrukere av tekniske hjelpemidler

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken