420185
/helse/statistikker/funkhem/aar
420185
statistikk
2020-07-21T08:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
funkhem, Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse, uføre, uføretrygd, grunnstønad, hjelpestønad, tekniske hjelpemidler, medisinsk diagnoseFunksjonsevne , Levekår, Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Brukere av tekniske hjelpemidler
PersonerEndring i prosent
201820192018 - 2019
Minst ett hjelpemiddel
I alt535 608559 3884
Ufør83 42688 8927
 
Motordrevne rullestoler
I alt38 42339 2682
Ufør13 03613 3342
 
Andel i prosentEndring i prosentpoeng
201520192018 - 2019
Minst ett hjelpemiddel
I alt
Bor trangt, få rom og kvm5,06,01
Leier18,018,00
 
Ufør
Bor trangt, få rom og kvm4,05,01
Leier25,025,00
 
Motordrevne rullestoler
I alt
Bor trangt, få rom og kvm3,03,00
Leier29,029,00
 
Uføre
Bor trangt, få rom og kvm4,04,00
Leier34,034,00