420181
/helse/statistikker/funkhem/aar
420181
statistikk
2019-12-02T08:00:00.000Z
Helse;Sosiale forhold og kriminalitet
no
funkhem, Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse, uføre, uføretrygd, grunnstønad, hjelpestønad, tekniske hjelpemidler, medisinsk diagnoseFunksjonsevne , Levekår, Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

Første publisering av statistikken kommer 21. juli 2020.

Oppdatert

Neste oppdatering

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt