Rapporter 2015/40

Utgifter til behandling hos tannlege

Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Utgifter til behandling hos tannlege. Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar

Ansvarlige

Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad, Inger Texmon

Serie og -nummer

Rapporter 2015/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9221-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9220-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

55

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt