Notater 2015/20

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014

Dokumentasjon

Tabell 3 og kapittel 4.1. ble rettet 16. juni 2015.

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om rusmidler og tobakk 2014. Dokumentasjon

Ansvarlig

Sverre Amdam

Serie og -nummer

Notater 2015/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9135-7

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt