Publikasjon

Rapporter 2013/07

Udekt behov for tannlegetenester

Internasjonale samanlikningar og analysar av sosiale og regionale skilnader i Noreg

Innhald

Om publikasjonen

Tittel

Udekt behov for tannlegetenester. Internasjonale samanlikningar og analysar av sosiale og regionale skilnader i Noreg

Ansvarlege

Trond Ekornrud, Arne Jensen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/07

Utgivar

Statistisk sentralbyrå

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8592-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8591-2

ISSN

1892-7513

Tal sider

61

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt