Fortsatt stabilt sykefravær

Publisert:

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i 3. kvartal 2017. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

Det var en viss nedgang i det egenmeldte sykefraværet på -3,86 prosent, mens det legemeldte fraværet viste en svak oppgang på 0,35 prosent fra 2. til 3. kvartal 2017. Dermed har det totale sesong- og influensajusterte sykefraværet holdt seg stabilt ifølge statistikken over sykefravær.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
3. kv. 2000 7.12 0.77 6.35
4. kv. 2000 7.05 0.76 6.29
1. kv. 2001 7.12 0.77 6.34
2. kv. 2001 7.21 0.80 6.41
3. kv. 2001 7.53 0.80 6.73
4. kv. 2001 7.48 0.77 6.70
1. kv. 2002 7.56 0.82 6.74
2. kv. 2002 7.65 0.82 6.83
3. kv. 2002 7.79 0.83 6.96
4. kv. 2002 8.02 0.92 7.10
1. kv. 2003 8.04 0.82 7.22
2. kv. 2003 8.25 0.86 7.39
3. kv. 2003 8.34 0.88 7.46
4. kv. 2003 8.19 0.91 7.28
1. kv. 2004 8.02 0.87 7.16
2. kv. 2004 7.63 0.87 6.75
3. kv. 2004 6.61 0.93 5.68
4. kv. 2004 6.45 0.92 5.53
1. kv. 2005 6.58 0.96 5.62
2. kv. 2005 6.64 0.98 5.66
3. kv. 2005 6.65 0.92 5.73
4. kv. 2005 6.85 0.90 5.95
1. kv. 2006 7.02 0.96 6.06
2. kv. 2006 6.95 0.95 6.01
3. kv. 2006 6.94 0.95 6.00
4. kv. 2006 6.88 0.94 5.93
1. kv. 2007 6.68 0.92 5.76
2. kv. 2007 6.76 0.93 5.83
3. kv. 2007 6.94 0.99 5.95
4. kv. 2007 6.98 1.00 5.98
1. kv. 2008 7.12 1.00 6.12
2. kv. 2008 7.16 0.99 6.16
3. kv. 2008 7.03 0.97 6.07
4. kv. 2008 7.10 1.02 6.09
1. kv. 2009 7.24 0.98 6.27
2. kv. 2009 7.50 0.97 6.53
3. kv. 2009 7.42 0.97 6.45
4. kv. 2009 7.10 0.98 6.12
1. kv. 2010 6.90 1.03 5.87
2. kv. 2010 6.78 1.00 5.79
3. kv. 2010 6.99 1.03 5.96
4. kv. 2010 7.08 1.01 6.07
1. kv. 2011 6.98 0.97 6.01
2. kv. 2011 6.88 0.99 5.89
3. kv. 2011 6.70 1.04 5.66
4. kv. 2011 6.59 1.00 5.59
1. kv. 2012 6.50 0.99 5.51
2. kv. 2012 6.37 0.92 5.45
3. kv. 2012 6.45 0.89 5.56
4. kv. 2012 6.64 1.05 5.59
1. kv. 2013 6.58 0.98 5.60
2. kv. 2013 6.51 1.06 5.45
3. kv. 2013 6.33 0.95 5.39
4. kv. 2013 6.43 0.97 5.45
1. kv. 2014 6.48 1.02 5.47
2. kv. 2014 6.46 0.97 5.49
3. kv. 2014 6.55 1.06 5.49
4. kv. 2014 6.37 0.93 5.44
1. kv. 2015 6.46 1.06 5.40
2. kv. 2015 6.42 1.02 5.39
3. kv. 2015 6.38 1.02 5.36
4. kv. 2015 6.28 0.95 5.34
1. kv. 2016 6.22 0.94 5.27
2. kv. 2016 6.27 0.94 5.33
3. kv. 2016 6.30 0.97 5.33
4. kv. 2016 6.42 1.03 5.39
1. kv. 2017 6.40 0.97 5.42
2. kv. 2017 6.47 1.05 5.42
3. kv. 2017 6.45 1.01 5.44

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
3. kv. 2000 7.12 5.88 8.72
4. kv. 2000 7.05 5.79 8.66
1. kv. 2001 7.12 5.86 8.74
2. kv. 2001 7.21 5.95 8.84
3. kv. 2001 7.53 6.23 9.20
4. kv. 2001 7.48 6.14 9.21
1. kv. 2002 7.56 6.21 9.29
2. kv. 2002 7.65 6.32 9.34
3. kv. 2002 7.79 6.45 9.51
4. kv. 2002 8.02 6.65 9.73
1. kv. 2003 8.04 6.66 9.77
2. kv. 2003 8.25 6.81 10.04
3. kv. 2003 8.34 6.88 10.15
4. kv. 2003 8.19 6.78 9.95
1. kv. 2004 8.02 6.58 9.82
2. kv. 2004 7.63 6.22 9.38
3. kv. 2004 6.61 5.39 8.14
4. kv. 2004 6.45 5.27 7.91
1. kv. 2005 6.58 5.37 8.08
2. kv. 2005 6.64 5.38 8.20
3. kv. 2005 6.65 5.39 8.21
4. kv. 2005 6.85 5.48 8.56
1. kv. 2006 7.02 5.63 8.76
2. kv. 2006 6.95 5.58 8.66
3. kv. 2006 6.94 5.58 8.65
4. kv. 2006 6.88 5.50 8.61
1. kv. 2007 6.68 5.28 8.43
2. kv. 2007 6.76 5.38 8.49
3. kv. 2007 6.94 5.52 8.70
4. kv. 2007 6.98 5.51 8.81
1. kv. 2008 7.12 5.59 9.03
2. kv. 2008 7.16 5.64 9.06
3. kv. 2008 7.03 5.58 8.85
4. kv. 2008 7.10 5.70 8.83
1. kv. 2009 7.24 5.87 8.94
2. kv. 2009 7.50 6.11 9.20
3. kv. 2009 7.42 6.05 9.10
4. kv. 2009 7.10 5.72 8.79
1. kv. 2010 6.90 5.53 8.59
2. kv. 2010 6.78 5.43 8.46
3. kv. 2010 6.99 5.56 8.74
4. kv. 2010 7.08 5.60 8.90
1. kv. 2011 6.98 5.48 8.83
2. kv. 2011 6.88 5.38 8.71
3. kv. 2011 6.70 5.21 8.55
4. kv. 2011 6.59 5.11 8.43
1. kv. 2012 6.50 5.04 8.33
2. kv. 2012 6.37 4.91 8.19
3. kv. 2012 6.45 4.96 8.32
4. kv. 2012 6.64 5.16 8.49
1. kv. 2013 6.58 5.11 8.40
2. kv. 2013 6.51 5.03 8.36
3. kv. 2013 6.33 4.88 8.16
4. kv. 2013 6.43 4.97 8.25
1. kv. 2014 6.48 5.02 8.31
2. kv. 2014 6.46 5.00 8.29
3. kv. 2014 6.55 5.05 8.42
4. kv. 2014 6.37 4.90 8.22
1. kv. 2015 6.46 4.92 8.30
2. kv. 2015 6.42 4.90 8.23
3. kv. 2015 6.38 4.89 8.14
4. kv. 2015 6.28 4.85 7.98
1. kv. 2016 6.22 4.77 7.92
2. kv. 2016 6.27 4.81 7.98
3. kv. 2016 6.30 4.86 7.99
4. kv. 2016 6.42 4.96 8.13
1. kv. 2017 6.40 4.93 8.11
2. kv. 2017 6.47 4.95 8.27
3. kv. 2017 6.45 4.90 8.28

Sykefraværet ned 9,9 prosent siden IA-avtalen ble inngått

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 9,9 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til A-ordningen som er nevnt over. Målsettingen i IA-avtalen var en nedgang på 20 prosent.

Overgangen til nytt datagrunnlag fra 1. kvartal 2015 har hatt en liten, men observerbar effekt på sykefraværsprosenten. Denne effekten er omtalt i Om sesongjustering under punktet «Produksjon».

For sykefraværsprosentene og endringer i de ujusterte tallene viser vi til statistikkbanken.

Statistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

Faktasider