140337
140337
forskning
2013-09-24T16:26:00.000Z
no

Prosjekt

Evaluering av skattereformen 2006

I dette prosjektet er siktemålet å evaluere fordelingseffekter av 2006-reformen. Vi gjør dette gjennom å reise spørsmålet ”har skatteendringene ved reformen i 2006 medført at skattesystemet er omfordelende etter reformen?”.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Thor Olav Thoresen
Oppdragsgiver
Finansdepartementet
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Skattereformen i 2006 medførte en kraftig endring i marginalskattene på lønn og kapital. Mens effektiv marginal skattesats på utbytte var 28 prosent før reformen, er den økt til 48 prosent. Dette innebærer et steg bort fra en rendyrket versjon av det ”duale inntektsskattesystemet”, med proporsjonal skatt på kapitalinntekt og progressiv skatt på lønnsinntekt (også kalt "den nordiske skattemodellen" på grunn av dets popularitet i nordiske land), og over til et til et mer ”semi-dualt” system. Samtidig har høyeste marginalskatt på lønn (ikke medregnet arbeidsgiveravgift) blitt redusert fra 55,3 prosent til 47,8. I dette prosjektet er siktemålet å evaluere fordelingseffekter av 2006-reformen. Vi gjør dette gjennom å reise spørsmålet ”har skatteendringene ved reformen i 2006 medført at skattesystemet er omfordelende etter reformen?”. Vi forventer at redusert marginalskatt på høye lønnsinntekter isolert sett reduserer skattesystemets omfordelende effekt, mens skatt på utbytte virker motsatt. I evalueringen har vi valgt å fokusere på virkemidlene, hvordan skattepolitikken virker, fremfor å fokusere på et bestemt utfall, som fordelingen av inntekt etter skatt. Fordelingen av inntekt etter skatt er påvirket av flere forhold, hvor skattepolitikken er kun en av mange faktorer. Gjennom å fokusere på skattesystemets omfordelende effekt, kommer vi lenger i å identifisere skattepolitikkens bidrag til det som observeres.

Publisert forskning

Kontakt