126341
126341
forskning
2013-06-27T15:15:00.000Z
no

Prosjekt

Volatilitet i valutakurser: statistiske analyser og økonomiske interpretasjoner

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Oppdragsgiver
Finansmarkedsfondet
Prosjektperiode
01.01.2008 - 31.12.2009
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Økt tilgjengelighet på høyfrekevente data (daglige og intra-daglige) har ført til økt fokus på kontinuerlig tid modeller (som alternativ til mer tradisjonell ARCH- og GARCH modellering i diskret tid). Ett av formålene ved prosjektet er å utvikle nye metoder og software for inferens (estimering og prediksjon) i stokastiske volatilitetsmodeller basert på ikke-Gaussiske Ornstein-Uhlenbeck (OU) prosesser. Slike modeller ble opprinnelig foreslått i denne kontekst av Barndorff-Nielsen og Shephard. Empirisk ønsker vi å fokusere på volatiliteten i bl.a. euro/NOK og dollar/NOK. Mål på volatilitet er essensielt bl.a. for derivatprising, f.eks. prising av kjøps- og salgsopsjoner.