115668
115668
forskning
2013-05-28T11:01:00.000Z
no

Prosjekt

Evaluating the Design and Performance of the Welfare State

Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke funksjonsmåten og fordelingen av velferdstjenestene i tillegg til effektene på inntektsfordeling, levekårsfattigdom, sosial mobilitet, arbeidsliv og familieliv.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Magne Mogstad
Oppdragsgiver
Norsk Forskningsråd
Prosjektperiode
01.01.2009 - 31.12.2013
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Mens de fleste tidligere fordelingsstudiene utelukkende benytter data for kontantinntekter, tar det nye prosjektet hensyn til verdien av offentlige tjenester og ser på fordelingsvirkninger av den samlede virkningen av offentlige tjenester og kontantinntekter. Det er en utfordrende oppgave å utforske dette feltet; ikke minst fordi man må ta hensyn til at forskjellige grupper av tjeneste-mottakere har ulike behov. Behov er imidlertid ikke direkte observerbare størrelser. Derfor kreves spesielle metodiske tilnærminger for å utnytte de rike registerdataene i SSB til å tallfeste behovene til ulike personer.

Publisert forskning

Kontakt