115748
115748
forskning
2013-05-28T12:59:00.000Z
no

Prosjekt

Framskrivning av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning

Målsetningen i dette prosjektet er å framskrive tilbudet og etterspørselen etter ulike typer utdanningsretninger og -nivåer. Dette gjøres ved å kombinere den makroøkonometriske modellen KVARTS med arbeidstilbudsmodellen MOSART.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Lars Johannessen Kirkebøen
Prosjektdeltakere

Trond Vigtel

Michael Graber

Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

I tidligere beregninger har det ikke blitt tatt hensyn til tilbakevirkninger på lønnsdannelsen, arbeidstilbudet og sysselsettingen av en eventuell overskudds- eller underskuddsetterspørsel etter ulike typer arbeidskraft. Dette tas det sikte på å forbedre ved å benytte en eksisterende MODAG-versjon med fem utdanningsgrupper. Før denne kan benyttes må det imidlertid estimeres relasjoner for arbeidstilbudet etter utdanning, og modellen må klargjøres etter flere omlegginger i Nasjonalregnskapet siden den sist ble brukt.