115622
115622
forskning
2013-05-28T09:39:00.000Z
no

Prosjekt

Demografi, utdanning, arbeidsmarked og trygd

Målet med prosjektet er analyser av utdanning, arbeidsstyrke og offentlige pensjonsutgifter.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Nils Martin Stølen
Oppdragsgiver

Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Betydningen av demografisk utvikling og andre faktorer for utdanningsatferd, arbeidsstyrke og offentlige pensjonsutgifter blir analysert. Spesielt har det i de siste årene blitt lagt stor vekt på å analysere konsekvensene av ulike utforminger av det norske pensjonssystemet. Videreutvikling og bruk av den dynamiske mikrosimuleringsmodellen MOSART står sentralt i de fleste analysene. Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er viktigste oppdragsgivere.

Modelldokumentasjon

Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

Den mest grunnleggende modelldokumentasjonen finnes i Fredriksens publikasjon fra 1998: 

Projections of population, education, labour supply and public pension benefits

Publisert forskning

Kontakt