458309
458309
forskning
2021-08-27T14:16:00.000Z
no

Prosjekt

3D-In-Macro

Det EU-finansierte prosjektet 3D-In-Macro vil bidra til en bedre forståelse av ulikhet og dens makroøkonomiske implikasjoner. Ved hjelp av mikrodata vil prosjektmedlemmene analysere økonomien ned til husholdningsnivå langs tre viktige dimensjoner: forbruk, inntekt og formue. Det overordnede målet med prosjektet er å kvantifisere hvilken mikro-heterogenitet som betyr noe for makroøkonomisk teori og dermed bistå i utviklingen av nåværende og fremtidige makroøkonomiske modeller. Videre kan en bedre forståelse av kreftene bak økende ulikhet gi innspill til debatten, både i akademia og blant beslutningstakere.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Andreas Fagereng
Prosjektdeltakere

Elin Halvorsen, SSB 

Håkon Tretvoll, SSB   

Herman Kruse, SSB

Benjamin Moll, Princeton

Luigi Pistaferri, Stanford

Luigi Guiso, EIEF

Martin Holm, UIO

Gisle Natvik, BI

Karl Harmenberg, BI

 

Phd-studenter:

Sigmund Ellingsrud, BI

Samarbeidspartnere

Handelshøyskolen BI

Oppdragsgiver

ERC

Prosjektperiode
2020-2025
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Se også: https://cordis.europa.eu/project/id/851891

 

Kontakt