115780
115780
forskning
2013-05-28T13:34:00.000Z
no

Prosjekt

Sammenhengen mellom realøkonomien og finansmarkedene

Endringer i finansielle størrelser som eiendomspriser, aksje- og valutakurser kan ha konsekvenser for realøkonomien og arbeidsmarkedet.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Roger Hammersland
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Innenfor dette prosjektet sikter vi på å modellere noen viktige finansielle markeder og sammenhengen mellom dem og realøkonomien. I et særskilt prosjekt analyserer vi hva som er bestemmende for det private konsumet. Vi sammenlikner ulike modellformuleringer med særlig vekt på å skille mellom effektene på privat konsum av realrente og av ulike mål for husholdningenes formue. En arbeidshypotese er at boligprisene kan være bærere av informasjon om stramheten i kredittmarkedene.

Publisert forskning

Kontakt