115745
115745
forskning
2013-05-28T12:54:00.000Z
no

Prosjekt

Modellering av valutamarkedene

Den norske pengepolitikken ble lagt om fra kronekursstyring til inflasjonsstyring i mars 2001. Erfaringene så langt er at renteendringer har hatt en annen betydning for kronekursen enn da vi hadde et kronekursmål.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Eilev S Jansen
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Det er tallfestet en likning for vekslingskursen mellom kroner og euro som viser at både rentedifferansen og nivået på oljeprisen har vært av betydning. Siden sommeren 2008 har kronekursen vist en vesentlig svakere utvikling enn det som følger av denne likningen. Dette har trolig sammenheng med den internasjonale finanskrisen, og det er en viktig utfordring framover å kartlegge hvordan denne påvirkningen har skjedd.

Publisert forskning

Kontakt