115667
115667
forskning
2013-05-28T10:59:00.000Z
no

Prosjekt

Etterspørselen etter ny teknologi

I dette prosjektet studeres årsakene til den teknologiske utviklingen, og teknologiens virkning på økonomisk vekst og sysselsetting.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Roger Hammersland
Prosjektperiode
Åpen
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) søkes implementert i et fullstendig system for etterspørsel etter innsatsfaktorer. Dette kan gi bedre forståelse av produksjonsteknologien innad i sektorer. I tillegg kan man studere i hvilken grad teknologiske endringer i en sektor kan gi produktivitetsgevinster i andre sektorer.

Resultatene søkes innarbeidet i en MODAG-versjon med fem utdanningsnivåer/-retninger på arbeidskraften. Modellen vil kunne brukes til å analysere relevante problemstillinger. For eksempel kan en analysere hvorvidt en økning i lønningene til de med lavest utdannelse i tilstrekkelig grad øker investeringene i FoU og ny teknologi slik at den samlede økonomiske veksten øker.

Kontakt