199455
199455
omssb
2014-10-03T14:02:00.000Z
no

Seminar

Statsbudsjettet

Foredragsholder
Knut Moum, Finansdepartementet
Dato
9. oktober 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
8. oktober 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl.11:30