308850
308850
omssb
2017-05-19T09:28:00.000Z
no

Seminar

Velkommen til SSBs forskningsseminar om olje og omstilling

Dato
22. mai 2017
Når
kl 09.30 - 11.30
Hvor
SSB, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til tfn@ssb.no
Påmeldingsfrist
19. mai 2017

Innhold

Prosjektet " Prospects for Norwegian petroleum extraction and for the Norwegian economy as a whole" inviterer til et formiddagsseminar den 22. mai 2017. Det vil være tre innlegg som belyser ulike sider ved norsk oljesektor og økonomiens omstillingsevne:

09.30-10.10: Taran Thune/Erlend Simensen, TIK: Innovasjon i oljebransjen - leverandørindustriens rolle.

10.10-10.50: Ådne Cappelen, SSB: Migrasjon og hollandsk syke

10.50-11.30: Drago Bergholt, Norges Bank: Virkninger av oljeprisfall på norsk økonomi