214785
214785
omssb
2015-01-15T10:20:00.000Z
no

Seminar

Grading Standards, Value-Added and Measurement Error

Foredragsholder
Lars Kirkebøen, SSB
Dato
29. januar 2015
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
28. januar 2015

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og boller fra kl. 11:30