401521
401521
omssb
2019-10-23T16:18:00.000Z
no

Seminar

Forskningsseminar: Merverdiutvalget

Foredragsholder
Vidar Christiansen, UiO
Dato
21. november 2019
Når
11:45 - 12:45
Hvor
Auditoriet, SSB, Akersveien 26

Innhold

Bilde av Vidar Christiansen

Vidar Christiansen, UiO:  https://www.sv.uio.no/econ/personer/vit/vidarch/index.html

Merverdiutvalget

NOU 2019:11 «Enklere merverdiavgift med én sats» ble levert til Finansdepartementet i mai ( https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-11/id2645213/). Utvalgets mandat var å vurdere hvordan merverdiavgiften kunne utformes enklere og med færre satser. I tillegg ble utvalget bedt om å vurdere hvorvidt det er hensyn som tilsier redusert merverdiavgift, slik som miljø, fordeling eller folkehelse. Vidar Christiansen (UiO) var en del av utvalget og vil presentere innholdet i NOUen og noen tanker rundt leveringen.

 

Praktisk informasjon

Servering av kaffe, te og boller fra  11:30

 

Kontakt