372765
372765
omssb
2018-12-19T12:58:00.000Z
no

Seminar

Forskningsseminar: Klimarisiko og norsk økonomi

Foredragsholder
Thomas Ekeli, Klimarisikoutvalget
Dato
8. januar 2019
Når
11:45 - 12:45
Hvor
Auditoriet, SSB, Akersveien 26

Innhold

Thomas Ekeli, Folketrygdfondet https://www.folketrygdfondet.no/ledelsen/thomas-ekeli-article175-229.html

Thomas Ekeli er sekretariatsleder i Klimarisikoutvalget  https://nettsteder.regjeringen.no/klimarisikoutvalget/

Klimarisiko og norsk økonomi

NOU 2018: 17 - regjeringen.no

 

Praktisk informasjon

Servering av kaffe, te og baguetter fra 11:30

 

Kontakt