403173
403173
omssb
2019-11-08T11:04:00.000Z
no

Seminar

Fagseminar om karbonlagring i jord i åpent lavland/naturbeitemark

Dato
20. november 2019
Når
09:00 - 16:00
Hvor
Auditoriet, SSB, Akersveien 26

Innhold

Fagseminar om karbonlagring i jord i åpent lavland/naturbeitemark: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester 

SSB arrangerer fagseminar om karbonlagring i jord, i samarbeid med flere forskningsinstitusjoner. Seminaret tar opp aktuelle spørsmål for klimaforskning, utslippsstatistikk og klimapolitikk: Hvordan kan ku og sau være «klimahjelpere» hvis de beiter ute i naturen? Kan vi spise kjøtt fra beitedyr med god samvittighet? Hvordan påvirkes klima når beitedyr holder landskapet åpent? Er det en god idé å plante klimaskog på beitemark? Hvordan kan samfunnet veie klima og naturmangfold opp mot hverandre? På fagseminaret presenteres resultater fra SSB-prosjektet CLIMATE-LAND og resultater fra flere andre klimaforskningsprosjekter.

Fagseminaret er for forskere, statistikere, brukere og allmennheten og vil presentere resultater fra forskningsprosjekter ved SSB, NIBIO, UiB, UNI Research, Norce Research, NINA, NIVA og andre samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Island, om nye metoder for kartlegging av åpent lavland/naturbeitemark, og betydningen av karbonlagring i jord, albedo, biologisk mangfold og avveiningen mellom økosystemtjenester, sammenliknet med skogplanting som klimatiltak. Fagseminaret er støttet av Norges forskningsråd.

Mer informasjon: Iulie Aslaksen, iulie.aslaksen@ssb.no eller 90 75 88 47

På grunn av lunsjbestilling er det nødvendig med påmelding: Send e-post til Mona Irene Hansen, mona.irene.hansen@ssb.no.

Program

Praktisk informasjon

 

 

Kontakt