115787
115787
forskning
2013-05-28T13:51:00.000Z
no

Prosjekt

Spredning av klimateknologier

Prosjektet skal analysere ulike problemstillinger knyttet til spredning av klimateknologier som hvilke ufullkommenheter i markedene som kan være til stede og forhindre slik spredning, og optimal virkemiddelbruk for å oppnå spredning av slike teknologier.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Samarbeidspartnere
Reyer Gerlagh, University of Tilburg, Tom-Reiel Heggedal, BI, Thomas Sterner, Universitetet i Gøteborg, Haakon Vennemo, Vista analyse, Development Research Centre, China
Oppdragsgiver
Norges Forskningsråd
Prosjektperiode
01.01.2010 - 31.12.2015
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet består av 4 ulike delprosjekter; Teknologisk innelåsning og politikkimplikasjoner, spredning av nye teknologier ved frivillige avtaler, effekter på utslipp på lang sikt av tvungen teknologiinnføring, og spredning av klimateknologier i åpne økonomier.

Kontakt