364238
364238
forskning
2018-10-01T10:50:00.000Z
no

Prosjekt

WINDLAND. Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts

Windland’s primary objective is to evaluate the loss of ecosystem services associated with wind energy installations, and to construct methods to use these data as input in designing policy instruments and regulations in order to reduce the conflicts of interest across stakeholders.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Cathrine Hagem
Prosjektdeltakere
Samarbeidspartnere

Sabima

Statnett

Energinorge

DNT

Norwea

Miljødirektoratet

Oppdragsgiver

Research Council of Norway (RCN) - ENERGIX Programme

Prosjektperiode
2017-2020
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Over time, international and national climate policies will most likely make it profitable to increase the production of wind power in Norway. Although wind energy is a part of the solution to combat climate change, it creates new local environmental challenges. Wind farms and power lines affect landscape aesthetics, produce noise pollution and cause loss of wildlife and biodiversity, both during their construction and operation.

There is a risk of massive public resistance and conflicts associated with an unprecedented increase in the number of wind farms. This project identifies some of the conflicts between the economic benefits from wind power and the environmental costs, and analyses policies aimed to decrease the conflict of interest and thereby facilitate the public support for wind farms. The research team has diverse academic background (economics, natural science, technology and law). We will therefore use interdisciplinary approaches when we analyze the following policies:

1. A wide-ranging plan for the geographical distribution of wind farms where not only the cost of energy production is taken into account, but also the impact on the local environment and local communities.

2. Schemes for compensating the environmental loss caused by wind farms and new grid constructions.

3. Regulations which make the developers of wind power pay the “right price“ for the use of land. (Polluter – pays–principle)

4. Legal protection of the environment.

For all the above policies, it is essential to have knowledge on how increased wind energy production actually affects the environment, and the public opinion of these impacts. We will therefore value welfare loss caused by wind power production, and the associated power lines. Furthermore, we will suggest how these evaluations can be used by decision makers which, when deciding where to locate new wind farms, have to take into account both the positive and negative impacts of wind Power.

  

Aktiviteter

 

Publikasjoner

2017:

Handberg, Ø., H. Lindhjem og G. Grimsby: Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger? En utredning gjennom 12 eksempelstudier. Menon-rapport 76/2017.

Ivarsson, Mats; Magnussen, Kristin; Heiskanen, Anna-Stina; Navrud, Ståle (2017).Ecosystem services in Marine Spatial Planning (MSP): Ecosystem services approach as a common Nordic understanding for MSP. Copenhagen, Denmark. Nordic Council of Ministers, Report 2017:536 (ISBN 978-92-893-5012-9) 164 pp.

  

2018:

Hanssen, F., May, R., van Dijk, J. & Rød, J.K. 2018. Spatial Multi-Criteria Decision Analysis Tool Suite for Consensus-Based Siting of Renewable Energy Structures. Journal of Environmental Assessment Policy and Management

Hanssen, F.O.; May, R.F.; van Dijk, J.J.; Stokke, B.G.; de Stefano, M. 2018. Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite). Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (ISBN 978-82-426-3186-2) 42 s. NINA rapport 1455.

Lindhjem, H.; Navrud, S.; Magnussen, K.; Westberg, N.B.; Rasmussen, I.; Hanssen, F.O.; van Dijk, J.J. 2018. Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Vista Analyse (ISBN 978-82-8126-355-0) 109 s. Vista Analyse rapport 2018/2.

Dahl Zimmer, M., H. Lindhjem og Ø. Handberg: Hvordan påvirker vindkraft landskapet, og hvordan vurderes virkningene av folk som berøres? En litteraturstudie. Menon-rapport 56/2018. For Miljødirektoratet. Bidrag til innspill til prosessen om nasjonal ramme for vindkraft.

Aweke, Abinet Tiahun (2018) External cost of electricity in Northern Ethiopia : households’ willingness to pay to avoid blackouts and environmental costs of windfarms. Master Thesis, School of Economics and Business, Norwegian University of Life Science, Ås, 81 pp. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2558254

Ivarsson, Mats; Magnussen, Kristin; Heiskanen, Anna-Stina; Navrud, Ståle (2017).Ecosystem services in Marine Spatial Planning (MSP): Ecosystem services approach as a common Nordic understanding for MSP. Copenhagen, Denmark. Nordic Council of Ministers, Report 2017:536 (ISBN 978-92-893-5012-9) 164 pp.

 

Foredrag/innlegg rettet mot Forskersamfunnet

2017:

May, R. 2017. Keynote: Mitigating impacts of wind energy facilities on wildlife. Conference on Wind energy and Wildlife impacts, Estoril, Portugal.

Ståle Navrud, Henrik Lindhjem og Kristin Magnussen : «Natur- og kulturbasert reiseliv og verdsetting av fellesgoder/økosystemtjenester» på «Arbeidsseminar om verdsetting av natur i reiselivet» , Vestlandsforskning, Sogndal, 28. november 2017.

  

2018:

Lindhjem, H., G. Kipperberg, K. Grimsrud & S. Navrud: Motivation and background for the workshop and the research projects. Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities, 28.02 -1.03 på Soria Moria Hotell

Handberg, Ø. & H. Lindhjem: Valuing wind and transmission line externalities – an overview of the (mainly SP) literature. Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities, 28.02 -1.03 på Soria Moria Hotell

Navrud, S.: Norwegian Contingent Valuation Surveys of Landscape Aesthetic Impacts of Wind Power, Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities 28.02 -1.03 på Soria Moria Hotell.

Lindhjem, H., K. Grimsrud, G. Kipperberg, S. Navrud: Research ideas and ways forward. Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities, 28.02 -1.03 på Soria Moria Hotell. 

 

Foredrag/innlegg rettet mot brukere

2017:

Hagem, C.: Presentasjon Windland. Kick-off seminar SSB, 13.09

Grimsrud, K.: Presentasjon WP1, Windland. Kick-off seminar SSB, 13.09

Lind, A.: Presentasjon WP2, Windland. Kick-off seminar SSB, 13.09

Greaker, M.: Presentasjon WP3, Windland. Kick-off seminar SSB, 13.09

Hagem, C og A. Lind: Lokalisering av Vindkraften. Statnett, 15.09.

Hanssen, F. & May, R. ConSite Wind: WP2: Env. friendly geographical distribution of wind farms/GRIDs, Kick-off seminar SSB, 13.09

May, R.: Presentasjon Windland concept. Kick-off seminar SSB, 13.09

May, R. & Hanssen, F. Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts (WINDLAND), Miljødirektoratet, 18.05

May, R. INTACT – virkninger av tiltak for å redusere fugledød. NVE Vindkraftseminar, Drammen 6-7 juni 2017.

Lindhjem, H., K. Magnussen og S. Navrud: Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester samfunnsøkonomiske analyser: Arbeid så langt. Statnett, 18.12.

Hagem, C. Windland: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts. Seminar, EnergiNorge, 26.04 

Grimsrud, K.: Presentasjon WP1, Windland. Seminar, EnergiNorge, 26.04

  

2018:

Hagem, C.: Windland, et forskningsprosjekt om Økonomi versus miljø – Hvordan kan konfliktene håndteres? NVEs Vinkraftseminar, Drammen 11-12 juni 2018.

May, R. Vindkraft og fugl på Smøla. Et tiår fra konflikt til tiltak. Statkraft FOU seminar, Oslo 15 mai 2018.

Lindhjem, H., K. Magnussen og S. Navrud: FOU: Tiltak i strømnettet og påvirkning på økosystemtjenester i samfunnsøkonomiske analyser, Statnett, 5.04.

Handberg, Ø.: Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger? Presentasjon, faglunsj ved Klima- og miljødepartementet, 5.04.

  

Seminarer

 2017:

 Kick-off seminar Windland m/brukere 13. september

 

2018:

Internasjonal metodeworkshop «Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities” 28.02 -1.03 på Soria Moria Hotell, med 12 deltagere, 3 internasjonale forskere inkl. personer fra ekspertgruppen. Koorganisert med prosjektet «Coast-Benefit» finansiert av Miljøforsk.

  

Annet

2018:

Ståle Navrud har veiledet en Mastergradstudent, Abinet Tiahun Aweke, som har skrevet oppgave om miljøkostnader og gevinster ved vindkraft.

En student, Silje Jelsness, UiO er knyttet til prosjektet. Hun skal skrive masteroppgave og arbeide med vår database om vindkraftsøknader.

PhD-student Anders Dugstad, ansatt som PhD-stipendiat på NMBU (finansiert med andre midler) høsten 2018, vil være tilknyttet Windland, særlig på spørreundersøkelser av folks preferanser for vindkraft. Ståle Navrud er hovedveileder.

Ved Nordisk institutt for sjørett er student Pauline Helle ansatt som vitenskapelig assistent for å arbeide med prosjektet og skrive masteroppgave om konsesjonærenes erstatningsansvar for skader som oppstår for miljø og rettighetshavere i vindkraftprosjekter. Henrik Bjørnebye er veileder for avhandlingsprosjektet, som inngår som del av Windland WP3.

Henrik Bjørnebye, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet er innvilget særskilt utenlandsstipend fra NFR under Windland-prosjektet for forskningsopphold ved European University Institute. Han arbeider nå ved Florence Shool of Regulation, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute. Denne institusjonen har en stor tverrfaglig satsning på energi som samfunnsvitenskapelig forskningsfelt av interesse for prosjektet.

 

 

 

Kontakt