125913
125913
forskning
2013-06-26T13:08:00.000Z
no

Prosjekt

Energisparepotensialet i norske husholdninger

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Bente Halvorsen
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd, Enova SF, Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet.
Prosjektperiode
01.01.2006 - 31.01.2010
Prosjektstatus
Avsluttet
Forskningsfelt

Om prosjektet

Et sentralt mål i energipolitikken de senere årene har vært å redusere husholdningenes forbruk av strøm. Virkemidlene som settes inn er rettet mot enkelthusholdninger, mens målsetningen er knyttet til samlet forbruk. Siden husholdningene reagerer svært ulikt på pris- og inntektsendringer, vil man forvente at elektrisitetsforbruket og responsen på energipolitikken varierer mye mellom ulike husholdningsgrupper. Det gjør at den samlede etterspørselen for husholdningssektoren er følsom overfor endringer i sammensetningen av husholdninger med ulike atferd. Dette er en kilde til aggregeringsproblemer, som gjør det vanskelig å bruke resultater fra empiriske analyser direkte til å beregne hvordan etterspørselen vil reagere på politikktiltak.

For å kunne analysere hvordan hele sektoren reagerer på ulike politikktiltak, søker dette prosjektet å øke innsikten i hvordan ulike husholdningstyper responderer, både på kort og lang sikt, samt å utvikle metoder for konsistent aggregering av individuell etterspørselsrespons over tid.

Modeller:

  • SHE: Modell for simulering av enkelthusholdningers elektrisitetsetterspørsel
  • SHE-A: Aggregert versjon av SHE for simulering av husholdningssektorens elektrisitetsetterspørsel
  • SHE-AR: Forenklet Excel-versjon av SHE-A

Publisert forskning

Kontakt