159481
159481
forskning
2014-01-22T11:32:00.000Z
no

Prosjekt

Ressursformue og økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å videreutvikle og anvende SSBs forskningskompetanse om verdsetting av naturressursformue og økosystemtjenester, i tverrfaglig samarbeid med andre forskningsmiljøer og forvaltning.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Kristine M. Grimsrud
Samarbeidspartnere
Miljøverndepartementet, Norsk Institutt for naturforskning (NINA) og andre samarbeidspartnere
Oppdragsgiver
SSB
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektparaplyen består av en rekke mindre delprosjekter om kunnskapsgrunnlag for verdsetting av ressursformue og økosystemtjenester, derunder biomangfold. Prosjektet omfatter blant annet forskningsavdelingens bidrag til SSBs arbeid med rapportering om naturindeksen og andre bærekraftsindikatorer, i samarbeid med miljøstatistikk, og SSBs forskning og utredning om verdsetting og forvaltning av den nasjonale ressursformuen. Prosjektet har bidratt til det regjeringsoppnevnte utvalget for verdsetting av økosystemtjenester som utarbeidet NOU 2013:10 Naturens goder – verdier av økosystemtjenester. Prosjektet omfatter bidrag til FNs utviklingsarbeid med et statistisk rammeverk for biologisk mangfold og økosystemtjenester, 'SEEA Experimental Ecosystem Accounting'. Prosjektet har nært tverrfaglig samarbeid med andre forskningsmiljøer og forvaltning.

Kontakt