159443
159443
forskning
2014-01-22T10:15:00.000Z
no

Prosjekt

ECONOR – The Economy of the North

Formålet med ECONOR-prosjektet er å utarbeide en oppdatert oversikt over økonomi, levekår og miljø i det sirkumpolare Arktis, med data og kunnskap fra det sirkumpolare ECONOR nettverket av statistikere og forskere.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Iulie Aslaksen
Samarbeidspartnere

Solveig Glomsrød (med-prosjektleder), CICERO, og det sirkumpolare ECONOR-nettverket av statistikere og forskere

Oppdragsgiver

Utenriksdepartementet og Nordisk ministerråd

Prosjektperiode
2013-2015
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Når det gjelder oversikt over økonomisk aktivitet i Arktis, har det inntil nylig vært lite samordnet kunnskap. Regional statistikk er generelt mindre omfattende enn nasjonal statistikk. Økonomisk statistikk for Arktis har fortsatt hvite flekker, og styrket samarbeid mellom arktiske land og regioners statikkbyråer er nødvendig. Med støtte fra Utenriksdepartementet og Nordisk Ministerråd har Statistisk sentralbyrå, i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning og forskere og statistikkbyråer i andre arktiske land og regioner, startet opp et nytt ECONOR prosjekt for å samordne og utvikle relevant økonomisk og sosial statistikk for de arktiske regionene. Prosjektet ECONOR har som mål å gi en oversikt over økonomi og levekår i de arktiske regionene, sett i sammenheng med endringer i miljøforhold. ECONOR III prosjektet tar også for seg biologisk mangfold i Arktis, basert på nedskalerte scenarier fra GLOBIO-modellen. Betydningen av ressursutvinning i Arktis er sett i sammenheng med annen næringsvirksomhet, inntektsgrunnlag og sosioøkonomiske indikatorer. De tidligere ECONOR prosjektene dokumentert i rapportene The Economy of the North og The Economy of the North 2008.

Publisert forskning

Kontakt