115616
115616
forskning
2013-05-28T09:23:00.000Z
no

Prosjekt

BIOPOLICY: Naturindeks og økonomiske virkemidler for biologisk mangfold i kulturlandskap og skog

Målet med BIOPOLICY-prosjektet er å analysere hvordan endringer i økonomisk-politiske virkemidler kan bidra til å opprettholde biologisk mangfold i kulturlandskap og skog, der måltall for biologisk mangfold er knyttet til Naturindeks for Norge.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder
Iulie Aslaksen
Samarbeidspartnere
NINA v/Erik Framstad og Signe Nybø, Bioforsk v/Ann Norderhaug, Arne Grønlund og Daniel Rasse, SNF v/Ivar Gaasland, NOVA v/Ørnulf Seippel. Internasjonale eksperter: Silvio Funtowicz, Bruna De Marchi, David Zilberman, Tor-Bjørn Larsson
Oppdragsgiver
NFR Miljø 2015 (2011-2013)
Prosjektperiode
01.01.2011 - 31.12.2016
Prosjektstatus
Pågår
Forskningsfelt

Om prosjektet

Prosjektet BIOPOLICY: Naturindeks og økonomiske virkemidler for biologisk mangfold i kulturlandskap og skog viderefører samarbeidet med naturindeksprosjektet, som er en sentral del av forskningsprosjekt om indikatorer for bærekraftig utvikling. Naturindeks for Norge gir en samlet oversikt over utviklingen i biologisk mangfold.

Formålet med BIOPOLICY-prosjektet er å analysere hvordan tiltak og endringer i økonomisk-politiske virkemidler kan bidra til å opprettholde biologisk mangfold i kulturlandskap og skog, der måltall for biologisk mangfold er knyttet til Naturindeks for Norge. BIOPOLICY-prosjektet fokuserer på kulturlandskap (åpent lavland) og skog fordi naturindeksen peker på et sterkt behov for tiltak for å opprettholde biologisk mangfold i disse to naturtypene.

Analysen av tiltak for biologisk mangfold i kulturlandskap tar utgangspunkt i miljøvariable for modellen JORDMOD utviklet av Ivar Gaasland/SNF i samarbeid med Solveig Glomsrød. Analysen av skog tar utgangspunkt i en modell for karbonbinding i skog utviklet av Bjart Holtsmark. Begge modeller vil i samarbeid med NINA og Bioforsk bli videreutviklet til å omfatte mål for biologisk mangfold. Prosjektet omfatter 15 samarbeidspartere fra inn-og utland, med samarbeidende institusjoner NINA, Bioforsk, SNF og NOVA.

Publisert forskning

Kontakt