Kapitalinntekt og inntektsulikhet

Les artikkel i fulltekst
https://regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-9/id381734/sec23
Språk
Norsk
Kategori
Bidrag i offentlig utredning eller melding
Kilde
NOU
Utgiver
Finansdepartementet
Publisert
Nummer
9