International climate treaties: The case for pessimism

Språk
Engelsk
Kategori
Internasjonal tidsskriftartikkel
Kilde
Climate Law
Publisert
Volum
1
Sider
177-197
Forfattere
O.J. Røgeberg
, S. Andersen
, Bjart Holtsmark