Får de kone og barn? Om marginaliserte menn og familieetablering

Språk
Norsk
Kategori
Bokkapittel
Kilde
Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv
Utgiver
Gyldendal Akademisk
Publisert
Sider
150-166
By, land
Oslo
Redaktører
T. Hammer,
C. Hyggen