117133
117133
forskning
2010-06-04T10:44:00.000Z
no

Skatteberegningsmodellen LOTTE

Skatteberegningsmodellen LOTTE er et sentralt planleggingsverktøy ved utarbeidelse av skattepolitikken i Norge, jf. oversikter i de årlige Nasjonalbudsjettene og i St.prp.nr. 1.

Modellen beregner proveny- og fordelingseffekter av endringer i beskatningen av personer, og består av 3 hovedmoduler:

  • en beregningsmodul for den direkte beskatning av personer, LOTTE-Skatt
  • en modul for indirekte beskatning, LOTTE-Konsum
  • og en modul som gir beskrivelser av effekter på arbeidstilbudet av skatteendringer, LOTTE-Arbeid.

Eget oversiktsnotat på engelsk om modellsystemet finnes i Aasness, Dagsvik and Thoresen (2006).

Referanseliste over relevante dokumenter til modellsystemet LOTTE.

Mer detaljert informasjon om de enkelte modellene. (på engelsk)