152255
152255
forskning
2013-12-04T10:14:00.000Z
no

MODAG - utlisting og variabeldefinisjoner

På denne siden gis en oversikt over listene som beskriver modellen med hensyn på produkter, næringer, skatte- og stønadsarter, institusjonell sektorinndeling mv.

Listene gir også sammenhengen tilbake til kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), grunnlags-modellhovedbok (GRL) og nasjonalregnskapets kontoplan (NR). Listene refererer til et gitt basisår i modellen.