117139
117139
forskning
2010-06-04T10:53:00.000Z
no

MODAG

MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Modellen benyttes til framskrivninger og politikkanalyser for sentrale størrelser i økonomien.

Finansdepartementet er hovedbruker av modellen, men modellen brukes også av Statistisk sentralbyrå til egne analyser og til analyser på oppdrag for andre, herunder for fraksjonene i Stortingets finanskomité.

MODAG er i stor grad sammenfallende med KVARTS-modellen, som Statistisk sentralbyrå benytter i sine kvartalsvise konjunkturanalyser av norsk økonomi. Begge modellene brukes først og fremst til analyser av den økonomiske utviklingen opptil 30-40 år fram i tid. Den viktigste forskjellen mellom de to modellene er at MODAG regner på årlige data, mens KVARTS regner på kvartalsvise data. En beskrivelse av MODAG vil i hovedsak også være gyldig for KVARTS.