117272
117272
forskning
2010-06-04T13:55:00.000Z
no

MAKKO

MAKKO er en makromodell for kommunal økonomi som brukes til å framskrive sysselsettingen og antall mottakere innenfor ulike kommunale tjenesteytende sektorer. Den demografiske utviklingen i MAKKO er basert på framskrivninger fra modellen BEFREG . Modellen omfatter sektorer som barnehager, grunnskoler, videregående skoler og eldreomsorg. Sysselsettingen i kommunal tjenesteyting blir beregnet ved hjelp av antakelser om utviklingen i standarder og dekningsgrader i det kommunale tjenestetilbudet.

Dokumentasjon og anvendelser av MAKKO