118598
118598
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Kjetil Telle

Akademisk grad
Dr. Philos.
Stilling
Forsker
Mobil
98060779
E-post
Kjetil.Telle@ssb.no
Last ned cv (231 KB)

Om Kjetil Telle

Kjetil Telle har en bistilling som forsker i Statistisk sentralbyrå for å arbeide med helseøkonomi, og han har sin hovedstilling ved Folkehelseinstituttet. Han fungerte som forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå i 2015-2017, og fra 2000 til 2015 var han blant annet forsker, leder for Gruppe for demografi og levekår og for Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller. Kjetil Telle har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har vært professor II ved Universitetet i Stavanger. Han har bidratt med forskning og analyse innenfor ulike felt, som arbeidsmarkedsøkonomi, helseøkonomi, utdanningsøkonomi, miljøøkonomi og skatte- og reguleringsøkonomi. Han har vært medlem i flere utvalg, og i 2017 og 2018 ledet han Faggruppen for IA-arbeidet.

Forskningsfelt